รมช.สธ.เดินสายให้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ พร้อมเปิดเมืองพัทยา-ชลบุรี ชวนท่องเที่ยวภาคตะวันออก

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 ภายใต้กิจกรรมรณรรงค์ ห้างสรรพสินค้าปลอดภัย มั่นใจไร้โควิด พร้อมเปิดเมืองพัทยา สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ข้าราชการตำรวจ นักธุรกิจ ภาคเอกชน และชาวเมืองพัทยา ร่วมเปิดเมืองพัทยา -ชลบุรี

นายสาธิต เปิดเผยถึงการเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพัทยา ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นส่งผลให้ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เริ่มคลายล็อกให้สถานประกอบการบางประเภทดำเนินการได้ปกติ แม้ในพื้นที่ที่มีการควบคุมก่อนหน้านี้ อาทิ จังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้นำทีมลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพัทยา ในครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์การค้าเป็นภาคบริการที่มีประชาชนจับจ่ายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรวมทั้งให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอุปกรณ์เครื่องใช้และจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันโดยเฉพาะราวบันไดเลื่อน จุดชำระเงินจุดประชาสัมพันธ์ปุ่มกดลิฟต์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเช่นประตูทางเข้า-ออกหน้าลิฟต์ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า จุดประชาสัมพันธ์และดูแลบริเวณห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมออีกด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยต่ออีกว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมอบกรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจแนะนำ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่ศูนย์การค้าและเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวเคราะห์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในอาคารการเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร มือผู้สัมผัสอาหารรวมทั้งให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพัทยา ได้ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม“ Thai Stop COVID” ซึ่งได้ผ่านมาตรฐานสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มั่นใจห่างไกลโควิด -19 เป็นการตอกย้ำให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย“พัทยา มากันได้แล้ว ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการเองต้องป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19 โดยขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ-ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือจดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวันเพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น เพื่อไม่ให้การ์ดตก