-การเมือง

ทม.หนองปรือ ร่วมกับรร.เนินพลับหวาน เดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค.นี้

ที่บริเวณถนนเนินพลับหวาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพลับหวาน พร้อมด้วย นายสมควร พันธ์พระ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ นำนักเรียน ครู และพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ กว่า 150 คน ออกทำกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมหลักและเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในภาคประชาชน

ตลอดเส้นทางการเดินรณรงค์ ได้มีการแจกคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ด้วย

ภายในคู่มือ ประกอบไปด้วย การอธิบายรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร หน้าที่และอำนาจ การได้มาซึ่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล การกำกับดูแล องค์ประกอบของเทศบาล วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจนายกเทศมนตรี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ตัวอย่างเครื่องหมายกากบาทที่เป็นบัตรดี และตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรเสีย เป็นต้น

การเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ซอยเนินพลับหวานเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนได้แจกคู่มือการเลือกตั้งให้นักเรียน นำกลับไปให้ผู้ปกครองเพื่อศึกษาก่อนไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.นี้ อีกด้วย.