ปก.จว.ไม่กระทบ..”สวนนงนุชพัทยา”ยันเปิดให้บริการปกติ

จากกรณีที่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งฉบับที่ 12/64 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติให้ ปิดโรงแรมหรือสถานประ กอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนุงนุช กล่าวว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน คกก.โรคติดต่อชลบุรี มีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการโรงแรมหลังจากได้รับการร้องขอจากสมาคมโรงแรมและองค์กรภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อขอรับเงินประกันสังคมเยียวยาให้กับลูกจ้างหลังประสบภาวะขาดสภาพคล่องอย่างหนักจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตามกรณีนี้ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนนงนุชพัทยา ได้ขออนุญาตกับทางภาครัฐที่จะให้เปิดบริการตามปกติ ด้วยกรณีคำสั่งปิดโรงแรมนั้นไม่ใช่การ Lockdown แต่เป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของแรงงานได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอย่างสวนนงนุชนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์และมีแนวทางป้องกันโควิดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเข้มงวด

นายกัมพล กล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการเฝ้าระวังเข้มข้นสูงสุด แต่จากสถานการณ์ที่คลี่คลายลงด้วยไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 8 วัน ทำให้พื้นที่จังหลัดชลบุรีมีความปลอดภัยและเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีส้ม ที่กิจการหลายประเภทจะได้รับการผ่อนปรนเพื่อเปิดให้บริการได้ ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ขณะที่สวนนงนุชพัทยายังคงเปิดให้บริการตาม ปกติ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนคลาย ขณะที่การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนักท่อง เที่ยวก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว และอยากให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่มีความปลอดภัยสูงจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ตามปกติแล้ว ภายใต้มาตรการในการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์การท่องเที่ยวของชลบุรีนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาเที่ยว พัทยา และ จ.ชลบุรี เพราะในช่วงนี้นอกจากที่พักราคาถูกแล้วโรงแรมชั้นนำในพัทยาได้ออกมาขายอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่เด่นของแต่ละที่ในราคาที่ถูกให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง และยังมีสถานที่เที่ยวอีกหลายที่ที่เปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งชลบุรีน่าจะประกาศการคลายล็อก เปลี่ยนสีจากแดงเป็นส้ม จึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านที่ต้องการ การพักผ่อน ให้แวะมาเที่ยวชม “สวนนงนุชพัทยา” รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยแน่นอน.