วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
ภาพข่าว

มธ.หารือนายกเมืองพัทยา ผลักดันสู่การเป็น Medical Hub แห่ง EEC

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่26 ม.ค.64 ตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นำโดย รศ.นพ.กัมมาล ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าปรึกษาหารือกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการยกระดับมาตรฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้ข้อมูลว่า ภาครัฐได้ประกาศให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร EECmd ธรรมศาสตร์พัทยา ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงวางเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Medical Hub ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น Smart City Smart Campus และ Digital Hospital ภายใต้วิสัยทัศน์ Innopolis Campus จึงเข้าหารือกับนายกเมืองพัทยา เพื่อร่วมผลักดันการบริการทางการแพทย์และการคมนาคมในพื้นที่ EEC ให้เป็นรูปธรรม

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐฏิจภาคตะวันออกหรือ EEC นั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งในพื้นที่ EEC จะมีศูนย์รวมต่าง ๆ แบบครบวงจร โดยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในอนาคตก็จะมีการผลักดันสู่การเป็นพื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Medical Hub ตรงนี้จะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์และสอดรับโครงการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นภาพรวม ซึ่งจะรวมถึงการยกระดับในเรื่องของการคมนาคมที่ความเชื่อมต่อและสะดวกสบายต่อไปด้วยเช่นกัน.