วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ภาพข่าว

ปธ.กลุ่มพัฒนาสตรี อ.บางละมุง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ที่วัดสุทธาวาส (28 มกราคม 2564) นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง และประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนภาครัฐและเอกชน ในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการตู้ปันสุข ครั้งที่ 2 ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค นำมาแจกแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ในชื่อกิจกรรม “ตู้ปันสุข เชิงรุก” เกิดขึ้นด้วยพลังเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันให้ผู้ประสบปัญหาการว่างงานจากธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ต้องปิดตัวลง