-covid-19บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ พร้อมควัก 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดคนในพื้นที่ ชี้ 4กลุ่มแรกได้ฉีดก่อน

ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่คาดว่าจะไทยจะมีใช้ได้ในเดือนก.พ.นี้ ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประกาศ พร้อมจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เอง โดยไม่รอจากส่วนกลางนั้น

ล่าสุด นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือ ขณะนี้ได้มีการพูดคุยในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร และข้าราชการ ในเรื่องของการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้เช่นกัน โดยฝ่ายบริหารประชุมสภานอกรอบและพูดคุยถึงเรื่องราวความจำเป็นในการใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เบื้องต้นจะมีการนำงบประมาณที่เป็นเงินสะสมของเทศบาลที่มีอยู่กว่า 500 ล้านบาท ออกมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80,000 คน ถือว่าเป็นข่าวดีของท้องถิ่น แทนที่จะรอรับวัคซีนจากรัฐบาลที่จะส่งให้กับท้องถิ่นในการฉีดให้กับประชาชน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร

นายมาย กล่าวอีกว่า ในส่วนของงบประมาณที่ได้มีการตั้งไว้ จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัตซีนให้กับประชาชน ไม่กระทบกับการพัฒนาในด้านต่างๆ แน่นอน เพราะที่ผ่านมานั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือวางแผนในการใช้งบประมาณเป็นอย่างดี และเหมาะสม จนส่งผลให้ปัจจุบันเทศบาลเมืองหนอปรือมี เงินสะสมถึง 500 ล้านบาท โดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือพร้อมที่จะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่

นายมาย กล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 นี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะเดินตามนโยบายของภาครัฐอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีน และการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับอันดับต้นๆ คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทหาร ตำรวจ จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด เป็นต้น โดยถึงแม้เทศบาลจะได้จัดสรรงบประมาณของเทศบาลในการจัดซื้อวัคซีนเองก็ตาม ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางของรัฐบาลอย่างเข้มงวดต่อไป.