-ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

สวนนงนุชพัทยา อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน ขึ้นสู่ยอดเสา นำพาความเป็นมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2564

ที่ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี (28 ธันวาคม 2563) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จากประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี และปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564

โดยสวนนงนุชพัทยาได้นำ “ธงมนตรา” มาประดับไว้ที่ ศาลาเทวดา แห่งนี้ เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มั่งคั่ง โชคดี ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเป็นการเสริมดวงชะตา รวมถึงเป็นการหนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล แก่ทุกๆท่านที่ได้มากราบสักการะที่สวนนงนุชพัทยา

สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ , มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อาทิ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ , พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ , พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ , พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต , ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์

นอกจากนี้สวนนงนุชพัทยาได้ขอขอบคุณสถานทูตภูฏานที่ได้มอบ “ธงมนตรา” เมื่อ พ.ศ.2561 ให้กับสวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นตัวแทนแห่งความโชคดี ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564 สวนนงนุชพัทยาได้สืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา.