ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ คัดกรองสุขภาพ 6 โรค

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนมิตรสัมพันธ์ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเขต 1 ร่วมพิธีเปิดการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ตามโครงการส่งรัก ส่งสุข ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชันจัดขึ้น โดยมีบรรดา อสม.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน ด้วยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การบริการการแพทย์แผนไทย การคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง กิจกรรมกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ศูนย์บริการทันตกรรม บริการตรวจ-ขูด-อุด และ ถอนฟัน พร้อมบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ชาวหนองปรือที่พลาดการตรวจสุขภาพในครั้วนี้ สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอีก 1 ครั้งที่เหลือได้ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านกลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 038-249494