-covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ปูพรมฉีดพ่นล้างทำความสะอาดตลาดเก่าลานโพธิ์ รองนายกพัทยายืนยันไร้ผู้ติดเชื้อโควิด อาหารสะอาดปลอดภัย

ที่ตลาดเก่าลานโพธิ์ นาเกลือ (29 ธ.ค.2563) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณะ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา ลงพื้นที่เพื่อกวาดล้างฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริเวณลานจอดรถ และภายในตลาดเก่าลานโพธิ์ เพื่อเป็นมาตรการในการคุมเข้มหลังพบมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตอำเภอบางละมุงจำนวนหลายราย จึงใช้มาตรการในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือ big cleaning day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ และการกำหนดมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือแห่งนี้

​นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เป็นตลาดที่เน้นการขายอาหารทะเลสดเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่สินค้าที่ได้มาจากการทำประมงในพื้นที่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการตรวจสอพบว่ามีแรงงานจำนวน 2 รายเดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้นำตัวแรงงานและผู้ใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อและเข้าสู่ขบวนการสอบสวนโรคกระทั่งทราบว่าทั้ง 2 รายและคนใกล้ชิดไม่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด จึงมั่นใจได้ว่าภายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือแห่งนี้ปลอดภัยและยังไม่มีผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวแม้แต่คนเดียว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเสริมมาตรการไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น ด้วยปัจจุบันในพื้นที่อำเภอบางละมุงพบผู้ติดเชื้อแล้วถึง 17 ราย จึงต้องกำหนดมาตรการในการจำหน่ายสินค้า ทั้งการจัดตั้งคัดกรองที่เข้มข้นสำหรับประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้า การกำหนดระยะห่างของแผงจำหน่ายอาหารเพื่อลดความแออัด ตามมาตรการ Social Distancing

รวมทั้งการจัดทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นล้างพื้นลานจอดรถและพื้นที่ภายในตลาดซึ่งอาจมีโอกาสในการสุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค จึงมั่นใจได้ว่าตลาดแห่งนี้ปลอดภัยและสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้ตามปกติ โดยจะมีเมืองพัทยามีคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด.