ชาวบ้านนาเกลือร่วมแรงร่วมใจ เก็บขยะคลองนกยาง เพิ่มออร่าให้เมืองพัทยา

ที่บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล ซอยนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (21 พ.ย.2563) ชาวชุมชนวัดช่องลม นำโดย นายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดช่องลม พร้อมด้วยคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณจุดชมนกและจุดชมป่าโกงกาง สะพานคลองนกยาง ตลอดจนบริเวณโดยรอบ และทางลำน้ำไหลที่สู่ทะเลอ่าวนาเกลือ

ที่สำคัญคณะทั้งหมดได้เป็นกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทำความสะอาด บริเวณสันเขื่อนกั้นขยะและตระแกรงกั้นขยะ โดยพบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมาก ทั้งขยะพลาสติกจากครัวเรือน และขยะจากธรรมชาติ จึงได้ระดมกำลังกระจายกันเก็บกวาดและทำความสะอาด ชุดลอกขยะและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ตามที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้สนับสนุนชุมชนวัดช่องลมในการร่วมทำความสะอาดภายใต้โครงการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลม ซึ่งจะมีการดำเนินการในทุกเดือนนั้น ในครั้งนี้ทางเมืองพัทยามีความประสงค์ที่จะทำความสะอาดขุดลอกขยะมูลฝอยบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงชุมชนวัดช่องลม จึงถือเอาการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจรรมการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลม ครั้งที่ 3 ที่ได้ช่วยสร้างความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยาอีกแรงเช่นกัน.