-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

รื้อแล้วสายไฟ-สื่อสาร-เสาไฟถนนพัทยาเหนือ นำร่องโครงการไฟฟ้าในเมืองใหญ่

วันที่18 ธ.ค.63 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา พร้อมตัวแทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน เดินทางเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจสอบความสำเร็จของโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ในเส้นทางจาก 9 สายของโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 หลังได้มีการวางระบบใต้ดิน การติดตั้งตู้มิเตอร์ การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการถอนเสาไฟฟ้าออกจากแนวถนนอย่างเป็นทางการ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมคับคั่ง

จากกรณีที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา และนครราชสีมา ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 11,668 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ 8,748 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ.อีก 2,920 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และระนะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

ในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 ในงบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท ทั้งนี้จากแผนดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการใน 2 ส่วน คือ การวางระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และการร้อยระบบสายสื่อสาร ในพื้นที่ความยาวรวมตลอดแนวถนนในระยะ 1,944 เมตร จากแยกสุขุมวิทปากทางพัทยาเหนือถึงวงเวียนปลาโลมา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟขนาด 115 KV และ 22 KV รวมทั้งระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 630 ม.ม.มาตามแนวถนนลึกประมาณ 2.5-3 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จน ถึงปัจจุบันที่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างเป็นทางการ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในโครงการไฟฟ้าใต้ดินตามแผนซึ่งแม้จะล่าช้าไปบ้างจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณ 1-2 เดือน แต่จากความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและองค์กรด้านการสื่อสารอีก 38 องค์กร ที่มีการประชุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สุดท้ายบนถนนสายพัทยาเหนือที่เริ่มดำเนิน การโครงการเป็นเส้นนำร่องก็สำเร็จลง ซึ่งจากนี้จะทำให้สภาพถนนเกิดความสวยงามด้านภูมิทัศน์ซึ่งจะมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ขณะที่สายอื่นๆที่กำลังดำเนินการอย่าง พัทยากลาง ก็มีการวางระบบสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงเรื่องของระบบสื่อสาร ส่วนพัทยาใต้กำลังดำเนินการ เช่นเดียวกับ สุขุมวิท พัทยาสาย 3 ขณะที่ถนน Walking Street นั้น ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าคงจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงต้นปี 2564 นี้

ทั้งนี้นายสนธยา ได้กล่าวขออภัยไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการดัง กล่าว ด้วยมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำคัญจึงอยากให้ทุกฝ่ายอดทนและผ่านพ้นปัญหาขัดข้องบางประการไปบ้าง เพราะในอนาคตหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จก็จะทำให้เมืองพัทยามีภูมิทัศน์ที่สวยงามและสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ด้านนายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับการจัดทำโครงการนี้มีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็ได้เร่งดำเนินการจนแล้วเสร็จภายในเวลา 2 ปี ทั้งในส่วนของงาน Under Ground และงานจัดระบบสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้า ซึ่งแบ่งการทำงานออก เป็น 5 ช่วง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเพื่อทำงานร่วมกับอีก 38 องค์กร และการรื้อสายและถอนเสาไฟฟ้าทั้ง 2 ฝั่งถนนรวม 270 ต้น จาก นั้นจึงมีการขนย้ายสายสื่อสารทั้งหมดเพื่อนำไปกำจัดซึ่งพบว่ามีปริมาณถึง 45 ตัน อย่างไรก็ตามหลังจากเก็บงานบนถนนพัทยาเหนือแล้วเสร็จ ทางโครงการก็จะได้เร่งดำเนินงานต่อในถนนสายต่อไปจนกว่าจะครบ ซึ่งคงมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุด.