-การเมือง

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ รณรงค์สมาชิกพร้อมออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 20 ธันวาคมนี้

ที่ศาลาเรือนไทย ชมรมดอกลำดวน หรือชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม โดยมีในส่วนของสมาชิกชมรมเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หลังได้เวลา นางอำนวย กล่ำสกุล ประธานชมรมดอกลำดวน นำสมาชิกร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการร่วมร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงกันอย่างกึกก้อง โดยพบว่าสมาชิกทุกคนต่างพร้อมใจกันร้องเพลงเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านจากหัวใจ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จากนั้นได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประจำเดือนทางชมรมได้เดินหน้าทำกันอย่างต่อเนื่อง

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหนองปรือจะร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยผู้สูงอายุทุกท่านต้องร่วมกับรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ด้วยการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยสามารถออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อได้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ แต่เวลา 8.00-17.00 น.เป็นต้นไป