+ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดชัยมงคลพระอารามหลวง จัดสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินต่อเนื่องทุกเสาร์ถึงสิ้นปี

ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี (12 ธ.ค.2563) พระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.9 โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งว่าตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเรื่องเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และให้ทุกวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อไปอีก 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคมนี้.