กลุ่มนักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แห่ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่ 57 นายกเมืองพัทยา

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา(9 ธ.ค.2563) บรรดาข้าราชการ นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน นำกระเช้าดอกไม้และของขวัญ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 57 อาทิ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ครอบครัว “เฮงตระกูล” นำโดย นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 6 นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา เป็นต้น

ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2506 เป็นบุตรคนโตของ นายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ ผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออก และนางสติล คุณปลื้ม มีพี่น้องทั้งสิ้น 4 คน สมรสกับนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนที่ 1 มีบุตรธิดารวมจำนวน 4 คน นายสนธยา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้เริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองจากการเป็น ส.ส.ชลบุรี ด้วยความสามารถด้านการบริหาร จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญประจำกระทรวงต่าง ๆ อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา คนที่ 17 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC