-ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี มธ.ตรวจการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ในพื้นที่เมืองพัทยา

ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (31 สิงหาคม 2563) ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ประธานโครงการ อว.สร้างานเฟส 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจการทำงานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 ตามสถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่าง หลังจากที่พบว่าได้ดำเนินการจ้างงานเข้าระบบของโครงการไปแล้วกว่า 1 เดือน

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 และนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังไม่มีงานทำ ให้มีงานทำและรายได้ในช่วงนี้ สำหรับโครงการนี้พบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก โดยทางคณะได้ไปดูงานสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเมืองพัทยาเขต 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เทศบาลตำบลโป่ง ต่อด้วยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จากผลการสำรวจพบมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้ามาทำงานในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ทั้งหมด 30 คน

ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ เปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการหยิบยื่นโอกาสให้อาชีพสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกหระทบจากโควิด-19 โดยทั้งหมดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่เดือนละ 9,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป.