+ชุมชนสาธารณสุข

ทม.หนองปรือ ออกหน่วยบริการวัด-ตัดแว่นสายตาฟรี

ที่บริเวณบ้านประธานชุมชนหนองปรือ 2 (8 ธันวาคม 2563) ตามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ประสานงานศูนย์แว่นตาเอกชน มาให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาฟรี โดยกิจกรรมการวัดสายตาประกอบแว่นฟรีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสวัสดิการของภาครัฐที่มีให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาทางด้านสายตา

ทั้งนี้ ปัญหาด้านสายตาถือเป็นปัญหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางสายตาที่เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับรังสียูวีที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถทำลายดวงตาได้ แต่มีวิธีการหลายอย่างที่สามารถแก้ไขความผิดปกติเหล่านี้ได้สำหรับแต่ละช่วงวัย เช่น การสวมแว่นสายตา หรือใช้มาตรการในการป้องกัน ซึ่งปัญหาสายตาสามารถเปลี่ยนได้ตามวัย ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา จึงควรวัดค่าสายตาใหม่เพื่อเป็นการเช็คค่าสายตาให้เป็นปัจจุบัน โดยการออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจคนในชุมชน เข้ามาวัดสายตาและตัดแว่นฟรีอย่างต่อเนื่อง.