+ชุมชนสาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สธ.เมืองพัทยา จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา( 4 ธันวาคม 2563) ฝ่ายส่งเสริมสุขขภาพ สำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา จัดกิจกรรมอบรมสวนเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบรมส่งเสริม ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคสมองเสื่อม โดยมีผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จัดให้ความรู้ในเรื่องการบริหารสมองห่างไกลโรคสมองเสื่อม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากร รวมถึงการสอนการบริหารร่างกายโยคะมือ เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม และปรบมือตามเสียงเพลง เพื่อกระตุ้นและฝึกสมอง

สมองเสื่อม เป็นภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้ เป็นโรคที่มักพบในผู้สูงอายุทำให้ผู้ที่เป็น มีอาการหลงลืม การใช้ภาษาผิดปกติ และพฤติกรรมรวมถึงอารมณ์เปลี่ยนไป เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ขาดฮอร์โมนไธรอยด์ เนื้องอกสมอง โพรงน้ำในสมองขยายตัว โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิลิสและเอดส์ เป็นต้น โดยมี โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นาน 8-10 ปี

โรคอัลไซเมอร์ ไม่ได้เป็นโรคติดต่อ แต่อาจมีการถ่ายทอดในครอบครัวทางกรรมพันธุ์ได้ในผู้ป่วยส่วนน้อย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ อายุที่มากขึ้นโดยจะพบมากขึ้นสองเท่าทุก 5 ปี ที่อายุมากกว่า 60 ปี คือ ร้อยละ 1 ตอนอายุ 60 ปี เป็นร้อยละ 2 ตอนอายุ 65 ปี เพิ่มจนเป็นร้อยละ 32 ตอนอายุ 85 ปี เนื่องจากปัจจุบันนี้คนเราอายุยืนขึ้น โรคนี้จึงพบได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเป็นปัญหาที่สำคัญของทุกประเทศ

อาการเริ่มแรกมักเป็นการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องเก่าๆ ในอดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไปหรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง นอกจากนั้น ยังอาจมีอาการอื่นๆ เช่น วางของแล้วลืม ทำอะไรที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ค่อยออกหรือใช้คำผิดๆ แทน มีอารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง ไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อาการเหล่านี้จะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึ่งการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้า ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้ป่วย รวมถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย