ทหารเรือรวมใจบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9

ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 ข้าราชการทหารเรือ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม โดยมี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมผู้บังคับบัญชา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่ การบริจาคโลหิต เป็น ประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม โลหิตที่ได้จะนำไปเก็บไว้ในโรงพยาบาลต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี