+จิตอาสาชุมชนสิ่งแวดล้อม

เจ้าท่าที่ 6 ร่วมเจ้าท่าพัทยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “หาดสะอาดสวยด้วยมือเรา”

ที่ บริเวณชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “หาดสะอาดสวยด้วยมือเรา” เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ รวมทั้งวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการร่วมกันเก็บขยะชายหาดและทำความสะอาดชายหาดระยะทาง 2 กิโลเมตร

สำหรับการจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “หาดสะอาดสวยด้วยมือเรา” เป็นความร่วมมือระหว่าง สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรมพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนและสถานศึกษา จัดขึ้น เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในการสร้างความสามัคคีและการทำความดีด้วยหัวใจ โดยการส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีความสะอาดและมีความสมดุลตลอดไป

อีกทั้งเพื่อจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดนาจอมเทียนตั้งแต่ชายหาดโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถึง ชายหาดโรมแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บายเดอะ ซี เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ให้กลับมาสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ต่อไป
ข่าว-อธิบดี บุญชารี
ภาพ-ณัฐภัทร บุญชารี