-ชุมชนท่องเที่ยว

อบจ.ชลบุรี จัดอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบ New Normal

ที่ โรงแรมโฮเทล เจ พัทยา (18 ส.ค.2563) นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเป็นไปตามรูปแบบ New Normal เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับ\เศรษฐกิจของประเทศในลำดับต้น ๆ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนและจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากากรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทั้งนี้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายหลายระยะ ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรการต่าง ๆ ในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรมฯเป็น 2 หลักสูตร 3 รุ่น ประกอบด้วยหลักสูตรที่ 1 ผู้บริหารมืออาชีพยุค New Normal หลักสูตรที่ 2 นักบริการมืออาชีพ New Normal แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฮเทล เจ พัทยา