+ชุมชนท่องเที่ยว

ได้ข้อสรุป!ทม.หนองปรือ พร้อมจัดที่จอดรถให้ผู้พักอาศัยได้รับผลกระทบจัดงานเดิน กิน เที่ยวฯ

ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ( 2 ธันวาคม 2563) นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดห้องประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบหน้าบ้านจากการจัดงาน เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคมนี้เป็นวันแรก และจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือได้มีเวทีในการแสดงสินค้าและบริการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ซบเซาในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

จากการที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ขึ้นด้วยงาน “เดิน กิน เที่ยว ถิ่น ข้าวเหนียวเหลือง” โดยมีการเตรียมความพร้อมและวางรูปแบบงานมานานกว่า 3 เดือน ใช้พื้นที่บริเวณถนนเส้นสุทธาวาส ถึง แยกมิตรกมล เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม ตลอดระยะทาง 720 เมตร จะมีการจัดการแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 การแสดงของกลุ่มเยาวชน ประชาชน ที่เวทีกลาง รวมถึง การจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า144 ล็อค ซึ่งในวันงานจะปิดถนนเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้าไปลงจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น. เป็นต้นไป ทำให้จะมีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มากที่สุด คือผู้ที่มีบ้านพักอาศัยที่บริเวณถนนเส้นดังกล่าว

ทางเทศบาลฯ จึงทำหนังสือเชิญผู้ได้รับผลกระทบ มาเพื่อรับทราบความต้องการของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหน้าบ้านว่า ต้องการให้ทางเทศบาลนั้นดำเนินการในด้านใดบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงเรื่องการนำรถเข้าออกบ้าน รวมถึงสถานที่จอดรถของผู้ที่มีบ้านพักบริเวณดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ว่าบ้านทุกหลังที่ได้รับผลกระทบนั้นจะนำรถของตัวเอง ที่บางหลังมีรถมากกว่า 1 คัน ไปจอดที่ใดได้บ้าง

เบื้องต้นหลังทางเทศบาลรับทราบปัญหา และประสานกับสำนักปลัดเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้ข้อสรุปว่าทางเทศบาลจะจัดสถานที่จอดรถใกล้บ้าน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดงานในครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยในพื้นที่จัดงาน