-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ เปิดตัวปฏิทินปี2564 เพิ่มเบอร์โทร-กิจกรรมสำคัญในพื้นที่ ให้ปชช.ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงเรื่องการจัดทำปฏิทินกิจกรรมเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2564 ว่า ในปีนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2564 จำนวน 15,000 แผ่น เพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะแจกปฏิทินทั้งหมดได้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม นี้ เพื่อให้ประชาชนได้นำปฏิทินไปใช้ประโยชน์ได้ทันเหตุการณ์ หลังจากที่ในปี2563 เทศบาลจัดแจกปฎิทินหลังช่วงปีใหม่ไปแล้ว มาในปีนี้ทางเทศบาลจึงปรับเวลาการแจกปฏิทินให้เร็วขึ้น รวมถึงปรับรูปแบบของปฏิทินให้สามารถใช้ประโยชน์มากกว่า ด้วยการบอกวันที่และกิจกรรมวันสำคัญของประเทศและวันสำคัญทางศาสนาด้วย

นายมายกล่าวอีกว่า สำหรับปฏิทินปี2564 ของเทศบาลเมืองหนองปรือนั้น ได้ขออนุญาตจากวัฒนธรรมจังหวัด ในการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บนปฏิทิน เนื่องจากจะได้เป็นมงคลให้กับชีวิต และทางเทศบาลอยากที่จะให้เป็นรูปที่มีทุกบ้าน

นอกจากนี้ความพิเศษของปฏิทินประจำปี2564 ยังมีการบรรจุกิจกรรมการประชุมต่างๆ ที่สำคัญๆที่มีการกำหนดโครงการเอาไว้ล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นภารกิจประจำเดือน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจจะได้สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันเวลา รวมทั้งมีเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อาทิ กองช่าง กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ กองการศึกษา เป็นต้น และเบอร์โทรติดต่อ ศูนย์ดำรงค์ธรรม และเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนติดต่อนายกเทศมนตรีโดยตรง เบอร์ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ได้เริ่มแจกปฏิทินไปบ้างแล้ว ผ่านประธานชุมชน ทั้ง 45 ชุมชน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสามารถมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมองหนองปรือในวันและเวลาราชการ.