+จิตอาสาประชาสัมพันธ์

ไลออนส์ พัทยาตากสิน 310 C “ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ”

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ โดยทางสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ได้จัดโครงการ “ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต” วันพ่อแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 28 ซึ่งได้จัดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ลานน้ำพุ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี

โดยมี ไลออนธนกฤต โชคมลคลธนกูล นายกผ่านพ้นสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ปีบริหาร 2562-2563 ไลออนบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ผู้ก่อตั้งสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน นางลลิตา วิมลพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนเมืองพัทยา เข้าร่วมแถลงข่าว

สำหรับโครงการ “ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” เป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน รวมถึงให้โอกาสเพื่อมนุษย์ที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาชีวิต ด้วยการเปิดรับบริจาคโลหิตในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อรวบรวมโลหิตจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ส่งต่อให้กับธนาคารเลือด สภากาชาดไทย ไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ตามความจำเป็นต่อไป