เมืองพัทยาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.63 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หลังจากประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีได้จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับพิธีการ

พิธีในครั้งนี้ มี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง และมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสนพิธีอาราธนาพระปริตร ก่อนร่วมกันเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนาเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันเป็นเวลา 99 วินาที

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยวัดชัยมงคล พัทยาใต้ เป็นพระอารามหลวงของอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์