ทำดีต้องชื่นชม! เด็กหญิงส่งกระเป๋าเงินคืนเจ้าของแล้ว หลังประกาศตามหา

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่าน เด็กหญิงกนกวรรณ มั่งมี นักเรียนโรงเรียนบ้านภูไทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เก็บกระเป๋าเงินได้ ภายในมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง พร้อมบัตรประชาชน ที่ระบุชื่อ นายสรุสิทธิ์ สร้อยสะนุ และบัตร ATM ของธนาคารต่างๆ และนำไปฝากให้กับ นายปรีชา แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เพื่อให้ประกาศตามหาเจ้าของ

ต่อมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายสรุสิทธิ์ สร้อยสะนุ ได้มาติดต่อขอรับกระเป๋าผ่านทาง นายปรีชา แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 พร้อมกับตรวจสอบเงินในกระเป๋า เอกสาร และบัตร ATM ธนาคารต่างๆ อยู่ครบทุกอย่าง

ทั้งนี้ นายสรุสิทธิ์ ได้มอบเงินให้กับเด็กหญิงกนกวรรณ จำนวน 300 บาท เพื่อเป็นน้ำใจ และเป็นการขอบคุณที่เก็บกระเป๋าเงินส่งคืนได้ และอยากให้ทำความดีแบบนี้ต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม.