วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวบริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ติวเข้ม กฎกติกาการให้บริการร่มเตียงชายหาด รองรับนักท่องเที่ยวไทย พร้อมคุมเข้มมาตรการ สธ.

หลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศไทยในรูป แบบต่างๆ โดยในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 จะสามารถเปิดในลักษณะของ Area Quarantine และในระยะถัดไปคือ ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งจะมี 5 จังหวัดนำร่องได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) และชลบุรี (พัทยา)

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา โดยมีผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาดพัทยา ชาย หาดวงอมาตย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม นายมาโนช ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือหลังเปิดเพิ่มพื้นที่จอดรถฝั่งชายหาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยไม่ให้ผู้ประกอบการมีการกันพื้นที่จอดรถบริเวณร่มเตียงตัวเองและไม่ให้มีการเรียกแขก แย่งลูกค้า แม้ลูกค้าจะจอดรถบริเวณร่มเตียงของผู้ประกอบการได้ก็ตาม แต่ให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทของผู้ประกอบการร่มเตียง ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหาย

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการสร้างความเข้าใจระเบียบการให้บริการร่วมเตียงชายหาด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เพิ่มเติมมาตรการโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ทั้งเรื่องของการวางร่มเตียงในพื้นที่ 9×7 เมตร ระยะห่าง 1.5 เมตร ให้ผู้ประกอบการจัดหาสมุดบันทึกรายละเอียดผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการ่มเตียงต้องทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่างๆ หลังให้บริการทุกครั้ง ผู้ประกอบการทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาผ้าตลอดเวลา

อีกทั้งห้ามผู้ประกอบการร่มเตียงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร่มเตียงและชายหาด อนุญาตให้ผู้ประกอบการร่มเตียงให้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง 20.00 น และทุกวันเวลา 06.00น.ให้ผู้ประกอบการร่มเตียงร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก่อนกางร่มเตียง ส่วนการเรียกค่าบริการค่าเช่าเตียง กำหนดให้เก็บค่าบริการเตียงผ้าใบไม่เกิน 50 บาทต่อเตียงต่อวัน

ทั้งนี้ ในการประชุม ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาได้ร้องขอให้เมืองพัทยา จัดรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดรถสุขาเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน จอดให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ว่างเลยโรงแรมฮาร์ดร็อค เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะมีการจัดหาพื้นที่วางถังขยะบริเวณชายหาดอีกด้วย.