+การเมือง

“วิทยา คุณปลื้ม” หาเสียงช่วยลูกทีมสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.ชลบุรี ชูนโยบาย 5 ด้าน มั่นใจคว้าชัย

นายวิทยา คุณปลื้ม หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี พร้อมด้วย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ อดีต รองนายกอบจ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดตึกส้ม ภายในซอยชัยพฤกษ์ เพื่อช่วยหาเสียงให้แก่ นายสกล ผลลูกอินทร์ และนายนคร ผลลูกอินทร์2 พี่น้องฝาแฝด ผลลูกอินทร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลข 1 ในนามกลุ่มเรารักชลบุรี โดยมีคณะทำงาน และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดรอให้กำลังใจจำนวนมาก

นายวิทยา คุณปลื้ม หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี เปิดเผยว่า ทีมงานเรารักชลบุรีเป็นทีมงานการเมืองท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างจากการเมืองระดับชาติทำให้บางพรรคการเมืองบางกลุ่มผู้สมัครมีการพยายามที่จะโยงการเมืองท้องถิ่นไปกับการเมืองระดับชาติ ทั้งนี้อยากจะฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่าทีมงานเรารักชลบุรีเป็นการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการนำเสนอนโยบาย เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนโยบายที่ทีมเรารักชลบุรีให้ความสำคัญนั้นมีอยู่ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตบางละมุงและพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวระดับชาติสิ่งที่จะต้องทำคือให้พัทยาเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวในระดับโลก แม้ปัจจุบันพัทยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วแต่ก็ต้องทำให้ติดอันดับโลกต่อไป เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะต้องดึงเข้ามาพัทยาหลังสถานการณ์โควิด-19 ฟื้นตัว

ส่วนในช่วงที่โควิด-19 ยังอยู่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไป นโยบายที่สำคัญอีกอย่างคือการผลักดันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาและชลบุรีให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทางทีมเรารักชลบุรีก็มีการดำเนินการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณสมัยเป็นนายกอบจ.ชลบุรี ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยามากขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในพื้นที่ตามมา 2.ด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทีมงานเรารักชลบุรีได้ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลมีถนนที่ดี มีน้ำประปาทั่วถึง อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่ทางทีมเรารักชลบุรีให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของนโยบายที่มีความต้องการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีให้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดชลบุรีมีศักยภาพไม่เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร สถานและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้โรงเรียนต่างๆพัฒนาได้ เยาวชนจะได้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการดูแลสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาสมัยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ชลบุรีได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ชลบุรีให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน

หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี เปิดเผยต่ออีกว่า นโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งในขณะนี้ทางทีมเรารักชลบุรีได้มีการศึกษาในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตั้ง ทั้งกล้องCCTV ที่ได้มีการติดตั้งไปตาม สภ.ต่าง ๆทั่วจังหวัดชลบุรี ในที่ผ่านมาและจะมีการประสานงานต่อไป รวมไปถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยากให้เป็นพื้นที่เมืองสีเขียว หรือ Green City เป็นเมืองที่มีความเจริญควบคู่ไปกับมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจะมีการดูแลในเรื่องของน้ำเสีย ปัญหาขยะและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายสำคัญของทีมเรารักชลบุรี ที่ต้องการให้พี่น้องชาวชลบุรีได้รับการดูแล สำหรับการเรื่องตั้งในครั้งนี้ทางทีมเรารักชลบุรีมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำทีมคว้าชัยชนะ ซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอ ของจังหวัดชลบุรี พี่น้องประชาชนทุกคนให้กำลังใจและที่ผ่านมาพี่น้องเห็นว่าทีมงานเรารักชลบุรีได้ทำผลงานและทำประโยชน์ให้ประชาชนมาโดยตลอดและจะเป็นทีมที่สามารถ “สานงานต่อ ก่องานใหม่” ได้โดยทันที.