-กองทัพเรือชุมชน

โฆษกทร.ชี้แจ2เหตุ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำประปาในอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้นำข้อร้องเรียนของข้าราชการกองทัพเรือ ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ กองทัพเรือ ตามหน่วยต่างๆ ในเรื่อง “ คุณภาพน้ำประปา“ เข้าหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยระบุว่าน้ำประปาในพื้นที่ไม่มีคุณภาพนั้น

กองทัพเรือ ขอเรียนว่าปัญหาดังกล่าว ทางฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบมาระยะหนึ่งแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่สัตหีบนั้นมาจาก หลายสาเหตุ ดังนี้

1.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2563 เกิดภาวะภัยแล้ง น้ำในอ่าง มีจำนวนน้อย การสูบน้ำจากก้นอ่างซึ่งอยู่ใกล้ดินทำให้น้ำที่ออกมาค่อนข้างจะขุ่น

2.ในห้วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 มีฝนตก ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่มาก ได้ไหลมาจากพื้นที่ต่างๆพัดพาตะกอนดินมาด้วย ทำให้น้ำในอ่างมีการขุ่น ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตกตะกอน

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือ ขอเรียนเพื่อทราบว่า ปัญหาเรื่องระบบผลิตน้ำประปา ดังกล่าวจะเกิดปัญหาแบบนี้ทุกปี เนื่องจากสภาพของพื้นที่ โดยในขณะนี้ได้มีการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจ แหล่งน้ำและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับขยายเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของกองทัพเรือต่อไป

ทั้งนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำชับให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือที่ ได้มอบให้ หน่วยต่างๆนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักอาศัย ตลอดจนคุณภาพชีวิต ของกองทัพเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อ ความเป็นอยู่ที่ดี ของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง.