-ชุมชนสาธารณสุข

สธ.พัทยา จัดอบรมเทคนิคเบื้องต้น แก้อาการปวดเมื่อยในผู้สูงวัย

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนที่ทางชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาจัดขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 150 คน

กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดที่มาจากช่วงอายุที่มากขึ้น ซึ่งในบางครั้งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆ ด้วยการบำบัดได้ด้วยตัวเอง

สำหรับเทคนิคการดูแลและการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อยของผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในผู้สูงวัยที่มีการเสื่อมลงของร่างกายทุกระบบ ซึ่งเป็นผลมาจากร่างกายลดความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เซลล์ของร่างกายมีความเสี่ยงที่จะถูกทำลายเพิ่มขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและสารเคมี แม้แต่การเปลี่ยนแปลงในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อาทิ มีการลดปริมาณของน้ำในเนื้อเยื่อต่างๆ ขนาดของกล้ามเนื้อโดยรวมจะเล็กลง มีการสูญเสียแคลเซียมของกระดูก มีการยึด ติด ตึงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ทำให้การเคลื่อนไหวไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาหารการกิน ที่ขาดวิตามินดีและซี ขาดแร่ธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โดยผู้สูงวัยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดเมื่อยได้ง่าย อาจมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น แต่ปัจจัยสำคัญอีกอย่างก็คือการใช้ร่างกายที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ ใช้น้อยเกินไป ใช้มากเกินไป และใช้ผิด

สำหรับการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อย ต้องมีการยืดอย่างถูกวิธีก่อนและหลัง การเดินเที่ยวไกลๆ จะช่วยลดการปวดเมื่อยได้ การประคบเย็นตามข้อช่วยลดอาการเจ็บปวด การประคบร้อนควรใช้กับบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อเท่านั้นจึงจะได้ผลดี ไม่ควรประคบร้อนบริเวณข้อต่อ เพราะจะทำให้บวมได้ ควรใช้เครื่องช่วยพยุง เช่น ไม้เท้า ถ้าจะต้องเดินเป็นเวลานานๆ และการสวมรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน

การบริหารร่างกายเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับป้องกันอาการปวดในผู้สูงอายุ และยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ทนทานและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของปอดและหัวใจ รวมไปถึงเพิ่มความมั่นคงในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและเพิ่มความคล่องแคล่ว ว่องไว ป้องกันการหกล้ม

ส่วนข้อควรระวังในการบริหารร่างกายคือ ต้องอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องตลอดการบริหารร่างกาย ห้ามบริหารท่าที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ทำอย่างช้าๆ นุ่มนวล ไม่ใช้การเหวี่ยงตัวหรือการโยกตัวช่วย และหากพบว่าหลังการบริหารร่างกายแล้วความเจ็บปวดยังไม่ลดลง ควรรีบพบนักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ทันที.