+ข่าวแดนใต้

นย.ภาคใต้ รับโอวาท ผบ.ทร.เนื่องวันกองทัพเรือ พร้อมทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินไทย

            ที่บริเวณลานด้านหน้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์  อ.เมือง จ.นราธิวาส(20 พฤศจิกายน 2562) นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ  ผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ / หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานให้โอวาท และอ่านสาส์น พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ ผบ.ทร. ให้กับกำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือไทย โดยกองทัพเรือ ถือเอาวันมหามงคล วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพเรือที่ทันเข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิ

            ในการจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบัน

            ทั้งนี้ กองทัพเรือ เป็นสถาบันหลักของชาติไทยมาโดยตลอดทั้งภารกิจที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือประชาชน  และที่สำคัญยิ่งคือ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

            วันเดียวกันนี้ หน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สนามหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ในรอบบริเวณ ค่ายจุฬาภรณ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ

รพี มามะ นราธิวาส ข่าว