วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ชมรมหมอพื้นบ้านเปิดบูธสมุนไพรไทย เอาใจคนรักสุภาพ @งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ

นายกองตรีธงขัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 92 ระหว่างวันที่ 11-19 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสร้างความสุขให้กับประชาชนและเพื่อจัดหารายได้ไปทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี มีรายได้ไปช่วยเหลือสังคมในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ชมรมหมอพื้นบ้านฯและอนุภาคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้เปิดบูธ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องสมุนไพรไทย การนวดแบบพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ประชาชนท่านใดสนใจเรื่องสมุนไพรไทย สามารถแวะชมบูธได้ที่บริเวณหน้าเวทีใหญ่