-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ แจงเหตุงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยชัยพรวิถี-หนองใหญ่1/2 ล่าช้า

ที่ ซอยชัยพรวิถี-หนองใหญ่1/2 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดังกล่าว ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในซอย หลังจากที่ทนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก อันเป็นผลกระทบมาจากโครงการปรับปรุงผิวการจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ ของทม.หนองปรือ ซึ่งเตรียมที่จะพัฒนาระบบระบายน้ำโดยรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยโครงการดังกล่าว มี บริษัท ดีเอ็นดับเบิ้ลยู ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-19 ตุลาคม 2563 ด้วยงบประมาณ 352,0000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชน และยังเป็นโครงการที่จะมาเชื่อมต่อกับการพัฒนาระบบท่อระบายน้ำของซอยชัยพรวิถี 8 ในอนาคตอีกด้วย

ที่ผ่านมาชาวบ้านภายในซอยชัยพรวิถี-หนองใหญ่ 1/2 ต่างได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เนื่องจากเกิดฝนตกฟ้าคะนองในพื้นที่ เป็นอุปสรรคขัดขวางการก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เพราะพื้นดินในบริเวณดังกล่าวเกิดการอุ้มน้ำ และมีน้ำท่วมขัง ทางผู้รับเหมาจึงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวดำเนินงานใดๆ เพื่อรอให้ดินแห้ง และหมดช่วงของพายุฝนฟ้าคะนอง จึงเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่สามารถเข้า-ออกบ้านเรือนได้ตามปกติ อีกทั้งน้ำที่ท่วมขังยังเริ่มเน่าเสีย

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางทม.หนองปรือทราบถึงปัญหา จึงเข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยได้กำชับให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังออกไป แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ประชาชน และส่งคนงานเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ ตั้งแต่การวางระบบระบายน้ำทั้งสองแนวของถนน ซึ่งมีระยะทางกว่า 50 เมตร พร้อมกับยังได้วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ไปทางซอยชัยพรวิถี-หนองใหญ่ 3 เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นทางระบายน้ำให้ประชาชน สามารถเข้า-ออกบ้านเรือนได้สะดวก เมื่อเกิดเหตุการฝนฟ้าคะนองตกลงในพื้นที่

ทั้งนี้โครงการปรับปรุงผิวการจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ ภายในซอยชัยพรวิถี-หนองใหญ่1/2 จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับ ทม.หนองปรือ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ดำเนินงานจึงต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 880 บาท ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาให้แก่ทม.หนองปรือ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้.