ทม.หนองปรือ ประชุมอปพร.เตรียมความพร้อมจัดงานวัน อปพร.- หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ

ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องของการจัดงานวัน อปพร. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ที่บัวธารารีสอร์ท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจำหน่ายบัตรใบละ 500 บาท สำหรับผู้ที่ร่วมงาน ในส่วนของ อปพร.ที่มีสายสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ สามารถนำบัตรไปจำหน่ายให้กับกลุ่มคนที่รู้จักเพื่อร่วมงานในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ได้ รายได้จากการจัดงานทั้งหมดนั้นจะเข้ากองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อนำมาเป็นกองทุนในการช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่างๆของ อปพร. นอกจากนี้ยังนำรายได้ที่ได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือ อปพร.ในด้านต่างๆอีกด้วย

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการจัดงาน ในการประชุมครั้งนี้ มีการพูดคุย หารือร่วมกันในส่วนของงานด้านต่างๆ อาทิ การจราจร การจัดเตรียมสถานที่ และการจำหน่ายบัตรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน อปพร.ทุกคนจะได้บัตรคนละ 500 บาทไปจำหน่ายแก่แขกที่มาร่วมงาน.