วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนลอยกระทง

เรือนจำพิเศษพัทยาจัดลอยกระทงก่อนใคร

(30 ต.ค.63) ณ สนามกีฬากลาง ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มหกรรมรวมพล คน TO BE ศรีทัพพระยา รักษาสืบสาน วัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2563 โดยมี หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ (ทะ-นะ-ปัน-โย) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม มาบเอื้อง-เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมด้วยคณะ NBI สถาบันสร้างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงในปีนี้ เรือนจำพิเศษพัทยา ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบต่อกันมายาวนาน ส่งเสริมหผู้ต้องราชทัณฑ์รู้จักความกตัญญู มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลต่อการควบคุม และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังได้รับความสุข ความสนุกสนานกับกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความสามารถในการประกวดกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ อาทิ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงจากแดนต่าง ๆ การลอยกระทงในอ่างน้ำวน และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น .