+กองทัพเรือชุมชนสิ่งแวดล้อม

ศรชล.ร่วมเป็นสักขีพยานรับหนังสือทวงถามข้อเรียกร้องกรณีก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง/ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (ผวจ.รย./ผอ.ศรชล.จว.รย.) มอบหมายให้ นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย.) และนาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับ รอง ผวจ.จังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง และประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานรับหนังสือทวงถาม ข้อเรียกร้องกรณีเกิดผลกระทบโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด PHASE 3 ซึ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านได้นำเรือประมงพื้นบ้าน ประมาณ 200 ลำ และชาวประมงพื้นบ้านประมาณ 400 คน มารวมตัวกันจอดเรือ ณ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และได้ส่งผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านเข้ายื่นหนังสือ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเว้นระยะห่างตาม สธ.กำหนด โดยมี ผอ.สทร.มาบตาพุด มารับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน 8 กลุ่ม

ทั้งนี้ กลุ่มประมงพื้นบ้านขอให้ ผวจ./ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและติดตามข้อเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้านให้เป็นรูปธรรม โดยได้เรียนเชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ร่วมประชุมหารือทบทวนข้อเรียกร้องต่าง ๆ โดยมี ผวจ./ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. เป็นประธาน ใน 30 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มประมงพื้นบ้านพอใจกับสิ่งที่เรียกร้อง จึงแยกย้ายกันกลับไป
ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1