-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทต.หนองปลาไหล จัดเต็ม Big Clening ถนน 3 โซน

ที่ถนนสายวัดหนองเกตุน้อย (21ตุลาคม 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมทำความสะอาดถนนหลักในชุมชนตำบลหนองปลาไหล ตามโครงการ BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำรถน้ำมาอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้วยการล้างถนน

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า การทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกับปรับสภาพภูมิทัศน์ตามถนนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นถนนสายสำคัญๆที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันเป็นประจำ และเรียกว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจ ที่ทางเทศบาลจะต้องเข้ามาดูแล ให้เกิดความสวยงาม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตำบลหนองปลาไหล

สำหรับถนนที่เข้าไปทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้มี 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายวัดหนองเกตุน้อย ถนนสายมาบบอน และถนนสายสันติคาม เพื่อให้ตำบลหนองปลาไหลมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตา