+การศึกษาชุมชน

โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร เดินหน้าให้ความรู้ ยุติความรุนแรงในโรงเรียน

ที่หอประชุมโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ( 21 ตุลาคม 2563) นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร เป็นประธานในการเปิดโครงการนิตยสารสร้างสรรค์เพื่อยุติความรุนแรง โดยมีนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร , นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยกลุ่มผู้บริหารกิจการนักเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น นักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะต้องดำเนินโครงการในโรงเรียน ในเรื่องยุติความรุนแรง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนมีหลายลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากสมาชิกภายในโรงเรียนเป็นผู้สร้างความรุนแรงต่อกันในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดจากการรังแกในกลุ่มเด็กนักเรียนด้วยกันเอง จากการศึกษาพบว่าผลของความรุนแรงที่กระทบต่อเด็กนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ที่ถูกกระทำและผู้ที่กระทำความรุนแรง นักเรียนที่ถูกรังแกด้วยความความรุนแรง จะมีปัญหาไม่อยากมาโรงเรียน ขาดความมั่นใจ กลัวคน เรียนไม่รู้เรื่อง ซึมเศร้า เกิดภาวะกดดัน ตึงเครียด จนมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นอันธพาล หากไม่ได้รับการบำบัดเยียวยาอย่างถูกวิธี เมื่อโตขึ้นอาจจะเป็นอาชญากรทำความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม

แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในในโรงเรียน จึงดำเนินโครงการนิตยสารสร้างสรรค์เพื่อยุติความรุนแรงขึ้น เพื่อให้นักเรียนเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนิตยสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการยุติความรุนแรงให้กับนักเรียนในเขตเมืองพัทยา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา ส่งเสริมแกนนำได้พัฒนาศักยภาพ นำความรู้จากการอบรมมาใช้ปฏิบัติจริงในรูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งเด็กๆ ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.