+ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์

ยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา ขบวนแห่โคมชมพระฉายสืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7

ที่บริเวณด้านหน้า หน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ( 17 ตุลาคม 2563) พลเรือโท ณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7 โดยมี นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกับนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่เดินทางมาเที่ยวชมขบวนแห่โคมกันอย่างเนืองแน่น

สำหรับงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์” เป็นงานประเพณีเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็น พระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2563 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 และยังเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ไฮไลท์ในวันแรกของการจัดงาน อยู่ที่การประกวดขบวนแห่โคมจากชุมชนต่างๆ ซึ่งมีขบวนแห่ทั้งสิ้น 9 ขบวน ส่วนในวันที่สองของงานไฮไลท์ของงานอยู่ที่อยู่ที่การแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อสุรสามิภักดิ์ พระหริรักษ์ข้ามสาคร ซึ่งเป็นการแสดงโขนที่มีนักแสดงกว่า 100 คน พร้อมผลการประกวดขบวนแห่โคมจะประกาศผลในวันที่สองของงาน

สำหรับบรรยากาศของงานในวันแรก มีนักทอ่งเที่ยวแห่ร่วมชมงานกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมชมความสวยงามของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาในยามค่ำคืน
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว/วรัญญา – ภาพ