+ชุมชน

ปลูกจิตสำนึกดูแลบ้านเกิด ทีมพัทยาร่วมใจ นำเยาวชนในพื้นที่เก็บขยะคลองนกยาง

            ที่ บริเวณคลองนกยาง ทีมพัทยาร่วมใจ ร่วมกับชมรมรักถิ่นเกิด  ชุมชนวัดช่องลม นำเยาวชนโรงเรียนบางละมุงกว่า 50 คน จัดเก็บขยะที่อยู่ในคลองบริเวณแนวคลองนกยาง เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชาวชุมชน รักบ้านเกิด งดทิ้งขยะลงคลอง และช่วยกันเก็บขยะในคลอง อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพคลองนกยาง โดยมีนายนิรันดิ์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสินไชย์ วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกเมืองพัทยา สมาชิกทีมพัทยาร่วมใจ และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

            สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะของทีมพัทยาร่วมใจ ในครั้งนี้ เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดลำคลอง อีกทั้งให้ทุกคนร่วมกันจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งได้จัดเก็บขยะตั้งแต่สะพานใหญ่ไปจนถึงวัดช่องลม รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ขณะที่สภาพขยะที่พบส่วนมากเป็น ขยะจากชุมชน ทั้งกล่องโฟม ถุงพลาสติก และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับแนวคลองสาธารณะและแนวป่าชายเลน