วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+EECเศรษฐกิจ

พณ.จัดงาน “Eastern EEC Local products @PATTAYA”ยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล

ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา (27 ก.ค.2566) นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Eastern EEC Local products @ PATTAYA” โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนาม MOU Business Matching ระหว่างประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อติดต่อค้าขายกับสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคคะวันออก

นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับงาน”Eastern EEC Local products @ PATTAYA” โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 จากกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดกิจกรรมพัฒนาสินค้า SME ภาคตะวันออกไปยังตลาดต่างประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ที่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI สินค้า OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์และบริการเด่นอื่น เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

รวมทั้งเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า Gl ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก โดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในงานจำนวน 40 ร้านค้าประกอบด้วยอาหารทะเลสด แปรรูป และปรุงสำเร็จ จำนวน 25 ร้านค้า สินค้า GI และสินค้าอื่นๆ จำนวน 15 ร้านค้า โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 27- 31 ก.ค. 2566 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ นิ้ง อังคณา และ แบงค์ โซจู ที่มาสร้างสีสัน และความบันเทิงให้กับผู้ที่ร่วมงาน