ตม.ชลบุรี เปิดที่ทำการชั่วคราว อาคารกรีฑาในร่มพัทยา บริการต่อวีซ่าต่างชาติ


พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ขวัญสุวรรณ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ถึงแม้สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกค้างเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ อาจติดขัดเรื่องของเที่ยวบิน อีกทั้งวีซ่าเริ่มหมดอายุ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบาย ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 26 ก.ย. 2563 โดยกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (TR) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TS) การตรวจลงตรา Visa on Arrival (TR15) และคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราทุกประเภท (ผผ.30, ผผ.90, ผผ.14) จะต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรภายในวันที่ 26 ก.ย. 2563 เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรคไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้ยื่นคำขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 2 กรณี คือ กรณีป่วย กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย (อนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน) และกรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูต หรือสถานกงสุลให้การรับรองและร้องขอ (อนุญาตได้คราวละไม่เกิน 30 วัน)

ในการนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จึงประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา ขอใช้สถานที่อาคารกรีฑาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ เปิดเป็นสำนักงานชั่วคราว เพื่อรองรับชาวต่างชาติตกค้าง ที่คาดว่ามีเป็นจำนวนมากในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มาใช้บริการ เฉพาะกรณีสถานทูต หรือสถานกงสุลให้การรับรอง วันละไม่เกิน 100 คน โดยเปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เริ่มวันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นวันแรกจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าบุคคลสัญชาติต่างด้าว เดินทางเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.chonburiimmigration.new@gmail.com หรือ facebook : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (ภาษาไทย) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 231 373