-ร้องทุกข์

คนใช้รถใช้ถนนพัทยากลางโวย ขุดซ้ำขุดซาก สร้างปัญหาจราจรติดขัด วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องบริหารจัดการเป็นระบบ

จากกรณีประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนพัทยากลาง ร้องเรียน ว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับงบประมาณจากส่วนกลางในการวางระบบสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและสมกับเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีการดำเนินการในถนนสายหลักจำนวน 9 เส้นทาง เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 ปี

ปรากฏว่า ถนนพัทยากลาง เป็นถนนเส้นแรกที่ดำเนินการ ในช่วงแรกมีการวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจุดเจาะและคืนสภาพผิวตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและมีความเป็นระเบียบที่สำคัญที่มีดำเนินการเสร็จตามที่กำหนดไว้

แต่ปัจจุบัน ช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ถนนพัทยากลาง กลายเป็นถนนสายหลักอีกเส้นที่มีการจุดเจาะผิวการจราจรอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเจ้าของโครงการ และระบบสื่อสาร โดยไม่มีการประกาศแจ้งช่วงหน้ามีการขุดเจาะผิวจราจรและคืนสภาพผิวไม่เป็นดั่งเดิม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง ขณะที่การสัญจรไปมาก็ติดขัด สร้างปัญหาต่อเนื่อง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบ และมีการดำเนินการที่ชัดเจนตรงตามเป้าหมาย และการคืนผิว ขอให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ใช่เอาแผ่นเหล็กมาปิดและเอาแอสฟัสท์ติกส์มากลบบริเวณรอบตะเข็บเท่านั้น เพราะทำให้เกิดอันตรายกับยวดยานที่ขับผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ รถจักรยานยนต์