สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีภาคตะวันออก รับฟังปัญหาภาคอุตสาหกรรม-การส่งออก

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพระระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีสมาชิกพรรคการเมืองต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้นำ ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมงานดังกล่าว พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องผลกระทบความเดือดร้อนต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ซึ่งภาคตะวันออกถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเรื่องเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญ

ในครั้งนี้เป็นเวทีสัมมนาหัวข้อฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 เวทีที่ 4 รับฟังความเดือดร้อนต่อภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากนี้ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะนำปัญหาที่ได้ไปรวบรวมกับปัญหาที่เคยได้รับมาแล้วจากอีก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาคแรงงาน ภาคการท่องเที่ยวแบะยริการ และภาคการเกษตร เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พรรคเพื่อไทย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เป็นตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมงานสัมมนาด้วยเช่นกัน.