-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ชายหาดเมืองพัทยาเตรียมกระหึ่ม! ภาคเอกชนเดินหน้าจัด PATTAYA BIKINI RUN 2020 สร้างสีสันการท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 25 กันยายน 2563) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนากยเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมควาพมร้อมในการจัดกิจกรรม PATTAYA BIKINI RUN 2020 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยและชาวตางชาติหันมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา ให้กลับมาคึกคักมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย

ในการจัดกิจกรรมในปีนี้ มีความแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้เน้นในเรื่องของแสง สี เสียง พร้อมมอบความสนุกอย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมเป็นการวิ่งบนชายหาดในระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่ชุดบิกินี่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการวิ่งครั้งนี้ทะลุ 1,000 คน เป็นที่เรียบร้อย

กระนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่รักสุขภาพสนใจเข้าร่วมกิจกรรม PATTAYA BIKINI RUN 2020 นับ 1000 คน แต่ทางผู้จัดก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการเว้นระยะห่าง หรือมาตรการในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการตั้งจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ในส่วนของการปล่อยตัวนั้นทางผู้จัดจะทำการเว้นระยะห่างในการปล่อยตัวนักวิ่งออกเป็นชุดๆละ 200 คน โดยจะทำการปล่อยตัวทิ้งระยะห่างชุดละ 2 นาที อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคมนี้ แต่ถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมจะตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง แต่ทางคณะผู้จัดจะรีบดำเนินการวิ่งบริเวณชายหาดให้แล้วเสร็จก่อนที่ประชาชนจะเดินทางมาทำการลอยกระทงกันในวันดังกล่าว โดยหลังกิจกรรมวิ่งแล้วเสร็จ การรับเหรียญรางวัล การจัดปาร์ตี้ จะจัดขึ้นที่ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยานั้นจะได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้จัดงานเพื่อลงพื้นที่ดูสถานที่ในการจัดงานอีกครั้งต่อไป.