วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+กีฬา

นายกเมืองพัทยามั่นใจสนามกีฬาภาคตะวันออกเสร็จสมบูรณ์ในยุคนี้ หลังได้ผู้รับเหมารายใหม่ กำหนดเวลาทำ 820 วัน

จากกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสนามกีฬาภาคตะวันออก เนื้อที่ 371 ไร่ ความจุขนาด 20,000 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายใต้งบประมาณดำเนินการกว่า 774 ล้านบาท หลังได้รับการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ตั้งแต่ปี 2551 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซ้ำยังมีสภาพคล้ายถูกปล่อยทิ้งร้าง ที่สำคัญอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอาคารชำรุดเสียหาย ทั้งที่โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศภายใต้มาตรฐานสากล ตามแผนงานก่อสร้างเดิมตั้งแต่ปี 2551-2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2567 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมทั้งตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการสนามกีฬา เดินทางมาตรวจดูความคืบหน้า และรับฟังการบรรยายสรุปการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด

ในส่วนของผู้รับจ้างเปิดเผยว่าแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 6 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1.อัฒจรรย์ฝั่งประธาน 2.อัฒจรรย์ขนาด 2,000 ที่นั่ง 3.อัฒจรรย์ขนาด 3,000 ที่นั่ง 4.อัฒจรรย์ขนาด 2,000 ที่นั่ง และ 5.ส่วนรายละเอียดต่างๆทั้งของโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งจากแผนงานที่กำหนดว่าจะต้องมีความคืบหน้าไป 1.7 % ของภาพรวม แต่ทางบริษัททำงานให้มีความคืบหน้า 1.61 % หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 0.15 %

อย่างไรก็ตาม จากสัญญาจ้างที่ให้เวลา 820 วัน จากงบประมาณ 327,000,000 บาท ที่ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว รวม 11 วัน มั่นใจว่าจะเสร็จลุล่วงตามกำหนดแน่นอน อาทิ สนามฟุตบอล ซึ่งเตรียมพร้อมในการวางระบบการปลูกหญ้ามาตรฐาน การจัดทำร่องระบายน้ำ รวมถึงลู่วิ่งโดยรวมภายในสนามกีฬาที่สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอน

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าโครงการสนามกีฬาภาคตะวันออก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หากก่อสร้างเสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเมืองพัทยา ด้วยเหตุนี้จึงมีการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นระยะๆ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงในสมัยที่ตนยังดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา.