+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

พัทยาเริ่มมีหวัง… ครม.เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบ Long Stay คาดเงินสะพัดกว่าพันล้านต่อเดือน

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมไฟเขียว “เปิดประเทศ” เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Long Stay จาก 10 ประเทศ ตามการนำเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมในเร็ววันนี้ ด้วยหวังจะเป็นทางออกในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ซบเซามานานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าน่าจะนำเงินเข้าประเทศได้เดือนละกว่า 1,200 ล้านบาท

ในเรื่องนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการเห็นชอบตามหลักการอนุญาตเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลุ่มปลอดโรคเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบระยะยาวหรือ Long Stay ได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19( ศบค.) โดยกำหนดเงื่อนไขนัก ท่องเที่ยวว่าจะต้องเป็นบุคคลต่างด้าวที่พำนักระยะยาว มีการกักตัวในห้องพัก 14 วันใน State Quarantine มีการตรวจโรคและใบรับรองแพทย์ รวมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก หรือ โรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังการพำนัก รวมทั้งสถานที่พักที่ต้องชัดเจนและตรวจสอบได้

นายสนธยา กล่าวอีกว่าขณะนี้ยังคงตอบไม่ได้ว่า 10 ประเทศที่ระบุไว้จะมีประเทศใดบ้าง แต่ต้องเป็นประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเบาบางหรือหมดไป ซึ่งเบื้องต้นในครั้งแรกจะอนุญาตให้พักได้ 90 วัน ขยายได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน รวม 9 เดือน ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ภายใน 2-3 เดือนนี้ ในครั้งละ 100-1,200 คนต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเงินเข้าประเทศ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่านอกจากกรณีนี้แล้วที่ผ่านมาเมืองพัทยายังได้ร่วมหารือกับ ATTA หรือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ในการนำพานักท่องเที่ยวที่ปลอดโรคและมีการตรวจสอบโดยละเอียดตามมาตรฐานของ ศบค.เข้ามาพำนักในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่เมืองพัทยาเป็นหลัก ซึ่งเมืองพัทยาได้รับหลักการไว้และจะร่วมมือกันในการประสานงานและหารือกับผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการรองรับ ขณะที่ทาง ATTA ก็จะนำแผนและโครงการนำเสนอต่อ ครม.เพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการผลักดันต่อไป.