เมืองพัทยา ส่งมอบพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ สร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น รองรับนทท.

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ข้างบ้านพักนายอำเภอบางละมุง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือและตลาดใหม่ หลังได้ส่งมอบพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาจะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารระลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและได้มีการลงนามสัญญาจ้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ผู้รีบจ้างไม่สามารถลงพื้นที่เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยติดปัญหาเรื่องต้นไม้ของกรมธนารักษ์ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการขุดย้ายต้นไม้ของกรมธนารักษ์ จำนวน 7 ต้นและได้นำไปปลูกยังที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชันแล้ว ซึ่งในขณะนี้เมืองพัทยาได้ส่งมอบพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นให้กับผู้จับจ้างแล้ว

อาคารดังกล่าวจะเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า ซึ่งตามแบบของอาคารจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 239 คัน โดยหากมีการหมุนเวียนการจอดแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากกว่าวันละ 2,000 คัน งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท คาดว่าหากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มสถานที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเพียงพออีกทั้งยังเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์เป็น Old Town นาเกลือ แหล่งขายอาหารทะเลอันดับต้นๆของอาเซียน ที่เมืองพัทยาและEEC จะมีการดำเนินการร่วมกันในอนาคต.