+ชุมชน

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ร่วมฝึกทำสบู่ TTT เสริมรายได้ เล็งผลักดันขึ้นชั้น “ของดีเมืองพัทยา”

             ที่ ร้านอาหารเรือนไทย นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นำสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจรรมการฝึกอาชีพการสบู่ก้อน, TOP TO TOE, โลชั่นทาผิว โดยมีตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรี เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ กว่า 200 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาให้ความรู้

            นางเนาวรัตน์ เปิดเผยว่า การอบรมการทำสบู่ก้อน, โลชั่นทาผิว และ TOP TO TOE ในครั้งนี้ ทางกลุ่มพัฒนาสตรีต้องการที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกให้ได้มีความรู้ และความสามารถในการนำไปประกอบการผลิต และหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งในอนาคตจะผลักดันผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างนี้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองพัทยา เพื่อนำมาจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่สมาชิก โดยทางกลุ่มพัฒนาสตรี ได้คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 20 คนที่มีความพร้อมเข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นต้นแบบในการนำกลับไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ต่อไป

            ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่าง ประกอบไปด้ว ยสบู่ก้อน, โลชั่นทาผิว และ TOP TO TOE หากนำมาจำหน่ายแล้วติดตลาด ก็จะกลายเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี สำหรับสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำมาสอนในครั้งนี้ ก็เป็นการคิดค้นสูตรเฉพาะเพียงกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเท่านั้น ซึ่งสามารถนำไปจดสิทธิบัตร และจดลิขสิทธิ์ได้ทันที