กลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบขวดพลาสติกใส กว่า 100 กก. ทำบุญผ้าไตรจีวร รีไซเคิล

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า และพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสงมอบขวดพลาสติกใส่ กว่า 100 กิโลกรัม ให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปเป็นจีวร รีไซเคิล

สำหรับโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวร รีไซเคิล จากขวดพลาสติก ในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเซ็นทรัล จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลากว่า 10 เดือน ในการรณรงค์และเก็บขวดพลาสติกใส่ ผ่านถึงขยะรีไซเคิลรูปปลาตัวใหญ่ หรือ POP Fish ที่ตั้งบนหาดพัทยา ตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ ได้ขวดพลาสติกใส่กว่า 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการเป็นจีวร รีไซเคิล โดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด ผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และใช้ขยะขวด PET 60 ขวด ผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด