กลับมาอีกครั้ง!ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขว”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี นำโดย นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ น.ส.วัชรี อาจวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำเจ้าหน้าที่ขนส่งชลบุรี ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวชลบุรีและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หลังจากได้ว่างเว้นมา 1 ปี เพราะวิกฤติโควิด-19

ในปีนี้ 2563 ได้ประมูลทะเบียนในหมวดอักษร “ขว” ซึ่งมีความหมายว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยวาสนา” โดยจะจัดให้มีการประมูล ที่ โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ด้วยการเคาะไม้

สำหรับรายได้จากการประมูล ทางกรมการขนส่งทางบก จะได้นำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” หรือ (กปถ.) ถือว่าการประมูลเลขสวย ในครั้งนี้ นอกจากประชาชน จะได้ทะเบียนรถเลขสวยที่เป็นมงคลแล้ว ยังได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ เพราะเงินรายได้จากการประมูลจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย

อนึ่ง ทะเบียนที่ผ่านการประมูลเปรียบเสมือนมรดก ซึ่งสามารถโอนย้ายถ่ายเปลี่ยนไปใส่รถคันอื่นๆ หรือ มอบให้กับคนอื่นๆได้